«Ας διδαχτεί η μουσική στις σχολικές ηλικίες όχι σε μορφή βασανιστηρίου, αλλά καθαρής χαράς!

Ας εμπνεύσουμε στα παιδιά μια πηγαία δίψα για καλή μουσική, δίψα που θα κρατήσει για όλη του τη ζωή!»

Zoltán Kodály

Στο μάθημα της Μουσικής Προθεωρίας του Athenaeum, οι μαθητές πρώτης σχολικής ηλικίας (6-8 ετών) αναπτύσσουν τις μουσικές τους δεξιότητες, εισάγονται στην μουσική γραφή και ανάγνωση, διευρύνουν το ρεπερτόριό τους, μαθαίνουν βιωματικά τις πρώτες θεωρητικές έννοιες που τους είναι απαραίτητες στην πρακτική των οργάνων, και προετοιμάζονται για την συμμετοχή τους στην Παιδική Χορωδία καθώς και για τα Υποχρεωτικά μαθήματα Μουσικής Θεωρίας.

Τα μαθήματα γίνονται με βάση το Μουσικοπαιδαγωγικό Σύστημα Kodály, από ειδικευμένη μουσικοπαιδαγωγό, και συνήθως συνοδεύουν τις μικρές μαθήτριες και τους μικρούς μαθητές στα πρώτα βήματα τους στο όργανο της επιλογής τους.

προθεωρία