“Κανένα άλλο αντικείμενο δεν εξυπηρετεί την ευημερία ενός παιδιού
-σωματική και πνευματική-
όσο η Μουσική”

Zoltán Kodály

Ο ρόλος της μουσικής εκπαίδευσης στις μικρές ηλικίες είναι εξαιρετικά σημαντικός για την ανάπτυξη ενός παιδιού: όχι μόνο γιατί συνεισφέρει στην πνευματική του καλλιέργεια, αλλά και στην σωματική του διάπλαση, στην εκμάθηση γλωσσικών δομών, στην ανάπτυξη μαθηματικής και επιστημονικής σκέψης.

Αλλά κυρίως, η Μουσική προσφέρει ένα πηγαίο ερέθισμα χαράς!

Στο Ωδείο Athenaeum διαθέτουμε μια σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ειδικά δομημένα για μικρές ηλικίες και βασισμένα στο Μουσικοπαιδαγωγικό Σύστημα Kodály,  είμαστε δε έτοιμοι να σας καθοδηγήσουμε να διαλέξετε και το κατάλληλο όργανο για τα παιδιά σας.

Μουσικά όργανα από μικρές ηλικίες

Μουσικά όργανα από μικρές ηλικίες

Μουσική Προπαιδεία

Μουσική Προπαιδεία

Προθεωρία

Προθεωρία

Μουσική Θεωρία και Σολφέζ

Μουσική Θεωρία και Σολφέζ