“Κανένα άλλο αντικείμενο δεν εξυπηρετεί την ευημερία ενός παιδιού -σωματική και πνευματική- όσο η Μουσική»

Zoltán Kodály

Στο Ωδείο Kodály πραγματοποιούνται με μεγάλη επιτυχία εδώ και 10 χρόνια συνεδρίες Μουσικοθεραπείας με την εξειδικευμένη μουσικοθεραπεύτρια Σοφία Κουτσογιάννη. Μουσικοθεραπεία είναι η επιστημονικά αποδεδειγμένη μέθοδος κατά την όποια η μουσική χρησιμοποιείται με ποικίλους διαδραστικούς τρόπους στην επίτευξη αναπτυξιακών και θεραπευτικών  στόχων. Κατά τη διάρκεια των συνεδριών, το  άτομο  συμμετέχει  σε μουσικές δραστηριότητες που περιλαμβάνουν τη χρήση ποικίλων μουσικών οργάνων, το τραγούδι (τόσο σε μορφή αυτοσχεδιάσμου ενισχύοντας έτσι τη δημιουργηκότητα  όσο και γνωστές μελωδιές), δραστηριότητες οι οποίες είναι   σχεδιασμένες με κάποιο θεραπευτικό στόχο.

musictherapy

Η μουσικοθεραπεία προσφέρει μια θετική επιρροή στην επικοινωνία και την δημιουργία σχέσεων με άλλα άτομα, πέρα από τους φραγμούς που θέτει η γλώσσα. Έτσι δημιουργείται ένας προσωπικός κόσμος όπου ο θεραπευόμενος  μπορεί να χρησιμοποιεί  την μουσική ως μέσο επικοινωνίας για την εξωτερίκευση συναισθημάτων, σκέψεων και άλλων αναγκών.

Το άτομο μπορεί επωφεληθεί από τη μουσικοθεραπεία όταν παρουσιάζει δυσκολίες σε τομείς όπως :

 • Έκφραση συναισθημάτων και αναγκών
 • Συμπεριφορά
 • Διατήρηση προσοχής
 • Διατήρηση αυτοελέγχου
 • Δεξιότητες του λόγου
 • Επικοινωνία
 • Κοινωνική αλληεπίδραση
 • Γνωσιακές και λειτουργικές δεξιότητες
 • Αισθητηριάκες δεξιότητες
 • Δεξιότητες αδρής και λεπτής κινητικότητας
 • Δεξιότητες οπτικοακουστικής αντίληψης

Διδάσκει η μουσικοθεραπεύτρια Σοφία Κουτσογιάννη.