Ο οδηγός σπουδών του τμήματος POP-ROCK είναι διεθνών προδιαγραφών, δίνοντας στους σπουδαστές όλες τις τεχνικές, ρεπερτοριακές και ερμηνευτικές δυνατότητες για να καταρτιστούν σε ένα είδος ιδιαίτερα απαιτητικό και πολυεπίπεδο. Η εμπειρία του υπευθύνου του τμήματος Αποστόλη Ψυχράμη ως performer και ως καθηγητή τραγουδιού στα συγκεκριμένα είδη για πάνω από μια δεκαετία αποτελεί εγγύηση για εξαιρετικά αποτελέσματα στην εκπαίδευση των σπουδαστών στα είδη Pop & Rock. Μαζί του ο Ησαΐας Ματιάμπα, γνήσιος εκπρόσωπος στα συγκεκριμένα είδη, εδώ και 20 χρόνια θα μεταφέρει τις γνώσεις του τόσο στην τεχνική του τραγουδιού όσο και στο performing act. Την ομάδα συμπληρώνει η Χρύσα Τσαλταμπάση με ειδίκευση στο metal και πολύχρονη διδακτική εμπειρία.