Αρμονία / Αντίστιξη / Φούγκα / Σύνθεση

Τα ειδικά μαθήματα Αρμονίας, Αντίστιξης & Φυγής διδάσκονται από τους καθηγητές του Athenaeum Ωδείου μέσα από πολλές διαφορετικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις, με πληθώρα βιβλιογραφίας, μουσικού υλικού και σύγχρονη επιστημονική τεκμηρίωση.

Δεκάδες απόφοιτοι της Σχολής Ανώτερων Θεωρητικών του Athenaeum Ωδείου είναι σήμερα καταξιωμένοι μουσικοπαιδαγωγοί, καθηγητές Θεωρητικών σε Ωδεία αλλά και Μουσικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Στο τμήμα Σύνθεσης μπορούν να εγγραφούν οι Πτυχιούχοι Φυγής. Οι καθηγητές καθοδηγούν τους σπουδαστές στην εξερεύνηση όλων των παλαιών και σύγχρονων μουσικών ιδιωμάτων, στην κατάκτηση των μουσικών μορφών και ειδών, στην μελοπλασία, την αρμονία και την ενορχήστρωση.

Σπουδαστές που δεν έχουν τα τυπικά προσόντα που ορίζει ο νόμος, μπορεί να γίνουν δεκτοί για ελεύθερες σπουδές σύνθεσης.

tahtarisma-in