Θεωρία / Αρμονία / Σολφέζ / Μουσική Υπαγόρευση / Ιστορία / Μορφολογία / Ανάγνωση εκ πρώτης όψεως

Στο Αθήναιον Ωδείο διδάσκονται όλα τα Υποχρεωτικά Θεωρητικά Μαθήματα, όπως αυτά ορίζονται από τον κανονισμό λειτουργίας των Κρατικά Αναγνωρισμένων Μουσικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, τόσο για τους μαθητές του Ωδείου, όσο και για μαθητές που επιθυμούν να διδαχτούν τα Υποχρεωτικά Θεωρητικά μέσα από το πρίσμα του Συστήματος Kodály.

Όσον αφορά στην Μουσική Θεωρία και το Σολφέζ το Athenaeum Ωδείο έχει διαμορφώσει τόσο τμήματα που να αφορούν σε μικρές ηλικίες, αλλά και τμήματα κατάλληλα για πιο μεγάλους μαθητές και ενήλικες.

Υπάρχουν διαθέσιμα τμήματα για όλα τα Υποχρεωτικά Θεωρητικά, αλλά μπορεί να προγραμματιστεί και ατομική διδασκαλία.

tahtarisma-in