Ο Σταμάτης Δελλαπόρτας γεννήθηκε στην Κέρκυρα.
Έχει πτυχίο, Ενοργάνωσης, Αρμονίας, Αντίστιξης και Φούγκας.
Πήρε δίπλωμα κλαρινέτου με καθηγητή τον Ι. Κούφαλη και συνέχισε τις σπουδές του
στην Αγγλία με τον D. Campbell. Παρακολούθησε σεμινάρια κλαρινέτου με
καθηγητές όπως ο J. Braymer, M. Arrignon και Pierre Woudenberg.
Έχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο κλαρινέτο από το Τμήμα Μουσικών Σπουδών
του Ιονίου Πανεπιστημίου με επιβλέποντα καθηγητή τον Ι. Σαμπροβαλάκη.
Είναι απόφοιτος του Ανοικτού Πανεπιστημίου του Προγράμματος Σπουδών
«Ελληνικός Πολιτισμός».
Ήταν μέλος της Ορχήστρας των Χρωμάτων και του Συνόλου Μουσικής της Ένωσης
Ελλήνων Μουσουργών.
Είναι μέλος της Αθηναϊκής Φιλαρμονίας από το 1996 και διδάσκει κλαρινέτο στο
ωδείο Athenaeum και από το 1995 στο Δημοτικό Ωδείο Πατρών.